Sparbanksstiftelsen Norrland är medarrangör av Västerbotten på Grand Hôtel 2018

13 oktober, 2017

Nu står det klart att även Sparbanksstiftelsen Norrland är klar som medarrangör till Västerbotten på Grand Hôtel. Det är en utvecklingskraftig aktör som tillsammans med Skellefteå Kraft och Region Västerbotten gör de tre veckorna på Grand Hôtel till en ännu starkare plattform för länets företag.

– Sparbanksstiftelsen Norrland är en viktig aktör som genom sina insatser stimulerar och främjar länets utveckling. Jag är mycket glad att vi nu får Sparbanksstiftelsen Norrland som medarrangör. Den trio av organisationer som går in i en ny samverkan kompletterar varandra och gör Västerbotten på Grand Hôtel 2018 till ett än mer kraftfullt arrangemang, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

Under hösten har Region Västerbotten fört diskussion med tänkbara partners kring samverkan kring Västerbotten på Grand Hôtel. I veckan blev det klart att Sparbanksstiftelsen Norrland blir ny medarrangör för evenemanget, tillsammans med Skellefteå Kraft.

– Sparbanksstiftelsen Norrland är mycket nöjda över att bli medarrangör till Västerbotten på Grand Hôtel då vi ser dessa tre veckor som viktiga tillväxtdagar för länets företag. Att kunna erbjuda en sådan plattform för affärer och marknadsföring betyder mycket för länets utveckling. Temat “Smart tillväxt” ligger helt rätt i tiden och går hand i hand med Sparbanksstiftelsens arbete att utveckla och främja sparsamhet och näringsliv, säger Maria Hedblom, VT Sparbanksstiftelsen Norrland.

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvuduppgift är att äga aktier i Swedbank och att arbeta för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. De vill hålla Sparbanksrörelsens idéer levande. Idag betyder det bland annat att upplysa om sparandets betydelse för samhällsutvecklingen och att aktivt arbeta för att bevara Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar. Genom att arrangera olika aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Norrland främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i regionen. Tillsammans med samarbetspartners delar stiftelsen årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

 • Välkommen till Västerbotten på Grand Hõtel
  Västerbotten på Grand Hôtel - pågår från 23 januari till 9 februari 2018 och arrangeras av Region Västerbotten, Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland.
 • Citat från invigningen

  Citat_Grand_2013

 • Videos
  Error type: "Bad Request". Error message: "Bad Request" Domain: "usageLimits". Reason: "keyInvalid".

  Did you added your own Google API key? Look at the help.

  Check in YouTube if the id PLeQUWmy3PreNNxAkMwIbmeeQwA6td_w41 belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
 •