Sportswik – ett demokratiskt sportmagasin för alla lag

Idrott är en del av kulturen. Sammanhållningen och glädjen är densamma, och det gränsöverskridande och starka engagemanget är också av samma natur. Det handlar om människor som möts i sin passion och växer tillsammans, och det märks – oavsett om man befinner sig i en ishall eller på teatern. Men för att få full utväxling krävs det att alla får den bekräftelse för sina prestationer som de vill ha. 

Martin Wiklund är grundare av sportmagasinet Sportswik som kommit till som en reaktion på det faktum att bevakningen av den folkliga bredidrotten sällan stämmer särskilt väl överens med de traditionella mediernas affärsmål. Zlatan säljer fler lösnummer än Umeås F14-fotbollslag – trots att alla idrottsutövare vill ha, och förtjänar, uppmärksamhet för sina prestationer.

Martin Wiklund drömmer om att skapa en demokratiserad mediebevakning av idrotten – på alla nivåer, och i stort som smått – och dessutom om att skapa ett nytt sätt att dra in intäkter till lagen så att de kan fokusera på det de vill: att träna, utvecklas och vinna.

Idén med Sportswik är att ge lagen och utövarna bekräftelse för sina prestationer och bidra till lagens ekonomi genom en affärsmodell som är både hanterbar och givande för de inblandade. Dessutom skapas innehållet i magasinet med hjälp av intresserade privatpersoner som bidrar genom att rapportera och skicka in material.