Stort intresse för att göra Storuman attraktivare

Storuman satsar mot 2020. Fr. vänster Stefan Jonsson, vd Visit Hemavan Tärnaby AB, Peter Persson, koncernchef Storumans kommun, Thomas Mörtsell, (C) kommunstyrelsens ordförande Storumans kommun, Karin Malmfjord, (S) vice ordförande kommunstyrelsen Storumans kommun och Helena Österlind, jämställdhetskonsult.

Storumans kommun sjuder av framtidshopp. 2 200 jobb och en investeringsvolym på cirka 27 miljarder inom gruvnäring, vindkraft, besöksnäring och testverksamhet är på gång. Både möjligheter och stora utmaningar samtidigt. I torsdags bjöd Storumans kommun in till seminariedag på Västerbotten på Grand Hôtel. 

– Jag har jäkligt roligt och jag älskar det jag gör. Att bara fortsätta att hyvla och spara i kommunbudgeten är inget jag vill jobba med, vi måste våga satsa också, säger Tomas Mörtsell, (C), kommunstyrelsens ordförande som tog över ordförandeposten i kommunen vid senaste valet.

Att göra Storumans kommun mer attraktivt att bo och leva i är visionen fram till 2020. Mycket är på gång med flera gruvor, vindkraft, besöksnäringen i Hemavan-Tärnaby området , SAAB:s testverksamhet på Storumans flygplats samt fler aktörer är på gång och fortsatt utveckling av Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. Investeringssatsningarna ligger på cirka 27 miljarder kronor. Men utmaningarna är också många med en åldrande befolkning, pensionsavgångar med ett stort rekryteringsbehov som följd,  omkring 2200 jobb är på gång. Kommunen behöver även rusta för  fler bostäder och infrastruktur kring gruvsatsningarna. 

Åldrande befolkning en konkurrensfördel

Den åldrande befolkningen har i det här fallet visat sig vara en konkurrensfördel berättar Peter Berggren, distriktsläkare och ansvarig för Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

– Vi har 20 års försprång på glesbygdsmedicin på äldre i Europa.  Det är en unik miljö som gör att vi har en gigantisk världsmarknad att exportera glesbygdsmedicin till.  När vi frågar om människorna i Storuman vill vara med att utveckla världens bästa sjukvård så ställer de upp. Det finns ingen annanstans, här är människor trygga och vill vara med, säger Peter Berggren som också tilldelades årets Västerbotten Grand Pris för sitt arbete i Storuman.

Det bor omkring 6 000 personer i Storumans kommun, som är en av Sveriges största,  cirka 20 mil lång från öster till norskagränsen i väster. Nettoinflyttningen för kommunen var förra året nere i minus sex personer vilket är en rejäl förbättring mot tidigare år då de legat i genomsnitt på minus 80 personer.

Jämställdhetsarbete påbörjat

Kommunen har även påbörjat jämställdhetsarbetet Smart Dialog, som finansieras av länsstyrelsen i Västerbotten, och leds av konsulterna Helena Österlind, Klabböle konsult och Ville Lintamo, Joyn Service Design. De har genomfört ett antal workshops med storumanborna och fler är på gång.

– Vi jobbar med att öka kommunens attraktivitet genom att bryta könsordningen, det handlar mycket om vilja och mod. Det är ett stort förändringsarbete. Storumanborna trivs bra, men då kan det behövas lite genusgrus i ögat för att lyfta jämställdhetsfrågorna än mer, säger Helena Österlind.

Region Västerbotten har även inlett ett samarbete med Storumans kommun kring projektet Flernivåstyre i praktiken, Storuman är en av tio pilotgrupper. Projektet leds av förre regiondirektören Peter Hedman och handlar om att involvera rätt aktörer i rätt processer på alla nivåer, från den lokala och regionala till den nationella och EU-nivån.

Dessutom utsågs Storuman av Lärarförbundet till den bästa skolkommunen i Västerbotten 2012 och ligger på tionde plats i Sverige, långt före Umeå som kommer först på 61:a plats.

– Vi har en stor ansökan inne hos Tillväxtverket och förhoppningen att den snart är klar så vi kan sätta våra planer i verket för att verkligen jobba med att göra Storuman än mer attraktivt, säger Tomas Mörtsell.

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg

Läs mer om investeringar Storuman 2020 här.

Kommunalrådet Tomas Mörtsell bytte framtidstankar med Anna Pettersson, regiondirektör för Region Västerbotten och Rachel Nygren, administrationschef Region Västerbotten.

 

Mattias Önell, vd för Heja

”Det är viktigt med håriga mål, sådana som tjörvar sig i halsen när man uttalar dem. Det gäller att våga.” säger Mattias Öhnell, vd för event-och sponsorbyrån Heja i Umeå men med rötterna i Stensele. Han föreläste på Storumansdag på Grand Hôtel. Hans mål är att jobba med Norrland 2.0 och lyfta regionen till nya höjder.

 

Marie Persson, Ville Lintamo, Anders Sellström

Årets västerbottning Marie Persson, Tärnaby jobbar för aktionsgruppen mot nickelgruvan i Rönnbäck, Ville Lintamo från Joyn Service Design och riksdagsledamoten Anders Sellström,(KD), minglade på Storumansdag på Västerbotten på Grand Hôtel.

 

Många spännande samtal väcktes under Storumansdag på Grand Hôtel. Här Rickard Höög frän eventbyrån Heja och Jonathan Hjorth, vd för Tidningar i Norr AB i samtal med riksdagsledamoten Anders Sellström, (KD).

Peter Hedman, Region Västerbotten i samtal med Sverker Lindblad, Näringsdepartementet på Storumans dag på Västerbotten på Grand Hôtel.