Sudda gränser för den bästa marknadsföringen

Givetvis kan man slösa tid på sociala medier, men det är också möjligt att använda den sociala tekniken till något positivt.
Däremot tror Niklas Myhr på att sudda gränser som en möjlighet att bli framgångsrik inom flera områden, tillexempel mellan Norrbotten Västerbotten.

Niklas Myhr, Professor digital marknadsföring, Chapman University, USA och rankad av Google som Social mediaprofessor.

Han ställer frågan hur ska vi få ut ett budskap och medvetandegöra att sin existens.
Men ännu viktigare är kanske att fundera över hur andra människor kan hitta oss. Inbound marketing innebär att köpare hittar säljaren och då måste man finnas på de platser där köparen finns och bygga långsiktiga relationer.
Vi borde också ställa oss frågan om vi har rätt kunder innan vi jagar efter fler kunder. Bättre att göra mer business med få kunder än att göra det med fler kunder. Definiera ditt företag horisontellt utifrån vilka kunder du har.
Man kanske ska behandla kunder med respekt, men de kanske inte är den rätta kunderna. Rätt kund kan ha rätt, men bättre är det att titta på deras beteenden än att lyssna på vad de säger.

Sudda språkgränsen mellan svenska och engelska.
Varför skulle småföretag i Västerbotten byta till engelska som affärskorrespondens. Det handlar om att kunna hantera kunder i andra länder och möta människor som flyttar till länet och ännu inte pratar svenska. Ordet kulturhuvudstad blev populärt att söka på, men mest bara i Robertsfors Den engelska benämningen European capital of culture, användes som mest när Liverpool var kulturhuvudstad..

Sudda jantelagen som finns kvar i Norrland.
Niklas Myhr Försöker stötta de som vågar. För regioner i Sverige är det viktigt att vara duktigt och att vara bäst i Sverige. Västerbotten är bäst i Sverige på mental hälsa. Kanske man kan bli bäst i världen? Exempelvis ska Västerbottningar ska må världsbäst, enligt Västerbottens läns landsting. North Kingdom vill leverera kreativitet i världsklass. Alla kan bli världsklass om man går tillräckligt djupt ut i detaljerna.

Sudda nätverksgränser
Att försöka hitta människor för att hitta nätverk man behöver. Prata inte bara med de ni känner.

Niklas Myhr
Svenskamerikansk pitebo boendes i Orange County, Kalifornien. Professor i sociala medier och internationell marknadsföring på Chapman University med en Ph.D. från University of Virginia i bagaget. Ofta enfaldig men även tvåfaldig Hans Werthénfondsstipendiat.
http://niklasmyhr.com 

Boken Det goda tramset i social medier
Det goda tramset är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för människan. Kanske den viktigaste.
Ändå möts tramset i sociala medier ofta med skepsis. Författarduon Åsa Stenström och Niklas Myhr, beskriver hur vi bör ta det goda tramset i sociala medier på allvar, lära oss spelreglerna och förstå hur vi kan använda oss av nya möjligheter för att ”vattna vår relationsrabatt”.
http://www.detgodatramset.se