Talang – temat för Västerbotten på Grand 2013

Västerbotten intar Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor i januari nästa år. Företag, myndigheter och organisationer från hela länet erbjuder för tjugotredje året i rad opinionsbildare och beslutsfattare smakprov och inblickar från Västerbotten. Tema: Talang.

Två ministrar medverkar
Den 14 januari välkomnas de inbjudna gästerna till 2013 års upplaga av Västerbotten på Grand. Inbjudan skickades ut för en dryg vecka sedan och två av dem som redan tackat ja är Stefan Attefall, civil- och bostadsminister respektive Lena Adelsohn Liljeroth, kultur och idrottsminister. Båda statsråden kommer att tala i samband med invigningen.

En mötesplats sedan 1991
Västerbotten på Grand har en lång tradition. Arrangemanget skapades för att lyfta fram de västerbottniska råvarorna på initiativ av Hushållningssällskapet. Dagarna gjorde succé och fick stor betydelse för länets producenter. Därefter vidareutvecklades arrangemanget och idag är Västerbotten på Grand ett sätt att lyfta fram de starka värden som länet representerar inom vitt skilda områden.

– Vi vidareutvecklar löpande arrangemangen för att ligga i framkant. I år fördjupar vi exempelvis vårt arbete med sociala medier och livecast. Genom samarbete har Västerbotten en unik möjlighet använda detta tillfälle att lyfta entreprenörer och nytänkare och visa på lösningar på aktuella utmaningar för samhället, säger Erik Bergkvist, regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

– Det är mycket viktigt att vi tar tillvara på den här möjligheten att visa smakprov på vad vårt rika län kan erbjuda. Arrangemanget har en stark tradition och är ett sätt att för representanter för näringslivet, offentlig sektor och våra universitet att tillsammans lyfta fram styrkorna i vårt län, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län.

Västerbotten Grand Pris
I år fokuserar Västerbotten på kompetensförsörjning. Temat är därför Talang, något som också satt sin prägel på årets upplaga av Västerbotten Grand Pris. Priset, som delas ut för andra året i rad, är ett sätt för Region Västerbottenoch Länsstyrelsen Västerbotten att uppmärksamma en person, organisation, eller ett företag från länet som genom sitt sätt att agera har lockat till eller tagit tillvara TALANG i Västerbotten. Det kan till exempel handla om ett företag som har vågat nyanställa personer med kompetenser och erfarenheter som skiljer sig från vad som anses norm, eller kanske mest lämpligt.

Det kan handla om en kommun som vågat bryta ny mark, som vågat testa nya innovativa metoder och modeller för att ge människor möjlighet till arbete. Det kan också handla om lokala eller regionala organisationer, myndigheter och företag som provat nya grepp för att locka fler människor från olika delar av världen att flytta till Västerbotten för att utbilda sig, forska eller arbeta.

Under arrangemangen som genomförs under Västerbotten på Grand samlas många aktörer från länet. Flera genomför också egna arrangemang med partners och affärskontakter. Under de tre veckor Västerbotten är på Grand serveras också den magnifika Västerbottensbuffén på Grands veranda till allmänhet och gäster utanför arrangemangen.

För frågor med anledning av detta pressmeddelande kontakta: 

Thomas Hartman, kommunikationschef, Region Västerbotten, 070 – 666 4995
Jörgen Boman, kommunikationschef, Länsstyrelsen Västerbotten , 070-669 0010 

Fakta Västerbotten på Grand Hôtel
Aktuellt: Västerbotten på Grand Hôtel invigs 14 januari 2013 

Årets tema: Talang- och kompetensförsörjning

Etablerad satsning: 1991 var första gången Västerbotten gästade Grand Hôtel

Arrangörer: Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med ett stort antal länsaktörer.

Prisutdelning: Västerbotten Grand Pris delas ut av regionråd Erik Bergkvist och landshövding Magdalena Andersson 14 januari

Moderator: Moderator för Västerbotten på Grand Hôtel 2013 är skådespelerskan Pia Johansson från Umeå. 2011 tilldelades hon Stora Retorikpriset

Maten: Under tre veckor kommer en magnifik Västerbottensbuffé finnas på Grand Hôtels veranda för gäster och allmänhet.

Följ nyheter från Västerbotten på Grand 2013 på: www.vasterbotten.nu/grand

Presskontakt:Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22

ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se