Tobaksfrågorna tog plats under kristallkronorna

Tobaksfri duo har hållit mötesdagar på under Västerbottensveckorna i tio år. De senaste åren har mötesplatsen fått ett riktigt uppsving då intresset för Tobaksfri duo ökat i många kommuner och för första gången är programmet utökat till två dagar på Grand Hôtel i Stockholm.

– Vi finns i hela 70 kommuner i landet idag, så att kunna mötas så här i Stockholm är väldigt praktiskt för många, säger Ywonne Wiklund, arrangör av mötesdagen.

Ywonne Wiklund tror att antalet ökande medlemskommuner i Tobakfri duo har att göra med mötesdagarna på Grand Hôtel, då många möter på konceptet för första gången och finner inspiration. Målet med dagarna är tydligt: att fler ska åka hem med gemensamma idéer för hur tobakskonsumtionen bland unga ska minskas.

Under Mötesdagen var talarlistan lång. Maria Nilsson, doktor och forskare vid Umeå universitet föreläste under rubriken ”industrins sätt att hindra lagstiftningen” om tobaksindustrins försök att undanhålla fakta och förebygga att lagstiftning för minskade av tobakskonsumtion går igenom.

– Tobaken är en pågående katastrof, säger Maria Nilsson.

En annan av föreläsarna var frilansjournalisten Kattis Hellberg som höll ett föredrag om barn som jobbar på världens tobaksfält och de kränkningar mot mänskliga rättigheter som industrin kan innebära.

Bland talarna fanns också Vidar Albinsson, folkhälsostrateg vid Hässleholms kommun, Sveriges enda kommun som tagit politiskt beslut om tobaksfri skoltid.

Mötesplatsen i Stockholm har inneburit en effektivisering av det gemensamma arbetet mot tobak. Innan Tobaksfri duo hade sina mötesdagar under Västerbottensveckorna åkte Ywonne Wiklund runt i landet mycket mer för att sprida budskapet.

– Sen vi ”lyfte in tobaksfrågorna under kristallkronorna” har energin för Tobaksfri duo ökat. Västerbotten är fortfarande navet, men vi är fler och har fler idéer. I år kommer vi till exempel lägga mycket kraft åt att samla in namnskrifter till Tobacco Endgame, avslutar Ywonne Wiklund.

Läs mer om Tobaksfri duo och Tobacoo Endgame.

För mer information:

Ywonne Wiklund

Nationell samordnare för Tobaksfri Duo

070 – 648 73 15

ywonne.wiklund@vll.se

Presskontakt:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se