Universitetets alumner på plats på Grand Hôtel

Handelshögskolan vid Umeå universitet har 1900 alumner som bor i Stockholmsområdet. I anslutning till årets Västerbottensdagar på Grand Hôtel arrangerar Handelshögskolan vid Umeå universitet på nytt en träff för sina alumner.
Årets tema var ”Supply Chain som strategisk fråga”. I näringslivet ökar intresset för frågor rörande hela värdekedjan innefattande såväl inköp som logistik och ansvarsfrågor. På Handelshögskolan i Umeå finns sedan 2006 ett civilekonomprogram med inriktning mot handel och logistik. Under den interaktiva eftermiddagen på Grand Hôtel berördes flera frågor ut ett såväl makro- som företagsperspektiv.

– Vår alumndag på Grand Hôtel är en viktig del av vårt arbete med att etablera nätverk och hålla kontakten med våra tidigare studenter. Vi som handelshögskola får också chansen att lyfta fram den utveckling som sker hos oss, säger Rickard Lindberg på Karriärcenter på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi hoppas och tror att träffarna kan vara en del i att stärka vårt varumärke för framtida studentrekryteringar, men även för att öka intresset för företagen att anställa de som läst hos oss. Många av våra studenter får sitt första jobb u Mälardalsområdet, genom att hålla uppe kontakten kan vi förhoppningsvis även se till att öppna upp för fler att återvända till Västerbotten senare i livet.

Bland talarna från dagen fanns Lars Silver, professor i handel och logistik vid Handelshögskolan på Umeå universitet, Carina Dahllöf, vd på Silf, Fredrik Persson, vd Bilfrakt och Jonas Westin, forskare vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum).

– Alumnerna är viktiga för utvecklingen av Umeå universitet också, inte bara ur ett kompetensförsörjningssyfte, fortsätter Rickard Lindberg. Universitet behöver alltid en bred kontaktyta för att ha goda näringslivskopplingar och kunna erbjuda gästföreläsningar och case till studenterna. Alumnerna bidrar även med möjligheter till praktikplatser och examensarbeten.

– Många av våra alumner uppskattar att vi söker kontakt och att de får ge något tillbaka till Umeå universitet. Det utvecklar både dem själva och utbildningarna vi tillhandahåller. Västerbotten på Grand Hôtel är en viktig plattform för att vi ska få kontakt med varandra, avslutar Rickard Lindberg.

För mer information:

Rickard Lindberg

Karriärscentrum, Handelshögskolan Umeå universitet

090-786 68 04

rickard.lindberg@usbe.umu.se

Presskontakt:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se