Utdelning av Västerbotten Grand Pris 2014

Som vanligt delades Västerbotten Grand Pris ut även i år, på scenen i hotellets vinterträdgård. I år gick priset, som delades ut av landshövdingen Magdalena Andersson och regionrådet Erik Bergkvist (S), till en person som haft stor betydelse för Västerbottens kulturliv – både som yrkes- och privatperson:  Krister Olsson, entreprenör och grundare av Balticgruppen

Juryns motivering: Entreprenören Krister Olsson har under många år gjort målmedvetna och strategiska satsningar inom området kulturdriven tillväxt. Krister Olsson ser kulturens värde för samhällets utveckling och har genom generösa insatser inom såväl kultur, mat, sport och forskning gjort stor nytta för Umeå, Västerbotten och norra Sverige.