Vad tycker du om Västerbotten på Grand Hôtel, Björn Ferry?

Björn Ferry- skidkung och egenföretagare- om Västerbotten på Grand Hôtel.