Vad tycker du om Västerbotten på Grand Hôtel, Anna Kinberg Batra?

Anna Kinberg Batra- partiledare för Nya Moderaterna- om Västerbotten på Grand Hôtel.