Vad tycker du om Västerbotten på Grand Hôtel, Maud Olofsson?

Maud Olofsson,  entreprenör och före detta  näringslivsminister och partiledare för centerpartiet, om Västerbotten på Grand Hôtel.