Vad tycker du om Västerbotten på Grand Hôtel, Milad Mohammadi?

Milad Mohammadi- superkommunikatör och talare från invigningsdagen- om Västerbotten på Grand Hôtel.