Vad tycker du om Västerbotten på Grand Hôtel, Olav Jern?

Intervju med Olav Jern- Landskapsdirektör Österbottens förbund- direkt från invigningen av Västerbotten på Grand Hõtel.