Välkommen till Framtidens Gruv och Mineralindustri 2014

Modern samhällsbyggnad och innovativ näringslivsutveckling
Georange i samarbete med Nordic Publishing bjuder årligen in beslutsfattare från riksdagsutskott och myndigheter, experter och intressenter från nordisk gruv- och mineralindustri, samt företrädare från den finansiella sektorn för att fokusera på industrin av idag – dess möjligheter och ökade betydelse för näringslivsutvecklingen. Seminariet genomförs i anslutning till de årliga Västerbottenveckorna på Grand Hôtel i Stockholm.

Läs mer här!