Västerbotten 2014 – Eftersnack och summering

När samtliga talare och föreläsare lämnat scenen i Grand Hotels vinterträdgård slog sig Nina Björby, ordförande i kulturberedningen i Västerbotten, ner i soffan tillsammans med regionrådet Erik Bergkvist och Mikael Hansson, bloggare och redaktör för InfoTech i Umeå, för att summera dagen.

Ganska snabbt kom samtalet att kretsa kring vikten av stöd för kulturen från alla möjliga håll och kanter – något som blev uppenbart i Monica Edmondsons berättelse om sitt fjällvärldskonstnärskap. Och just behovet av satsningar på kultur som en viktig samhällelig funktion överallt i hela landet – inte bara i storstadsregionerna – blev uppenbart också i och med det som Anita Agefjäll, Lars Westin och Lena Liljeroth Adelsohn hade att säga om kulturens inverkan på tillväxten. Men även givet det som Anders Sylvan och Catrin Nygren hade att säga om kreativiteten och kulturens inverkan på människors hälsa.

För att kulturen ska kunna få fritt spelrum och bidra till att skapa en hållbar tillväxt krävs det en öppenhet och nyfikenhet inför vad satsningar kan resultera i – vilket årets Västerbotten Grand Pris-vinnareKrister Olsson, bör anses som ett gott exempel på. För vem vet vad som händer när möjligheter uppenbarar sig för den som bär på idéer och visioner? Kanske resulterar det i något liknande filmen Kung Fury? Eller en mer demokratiserad syn på idrott – som i fallet Sportswik? Och vad händer när möjligheter landar i händerna på någon som Emanuel Dohi, som själv vill ta möjligheten att ge nya möjligheter till andra?

Att kultur och konst besitter en stor kraft bevisades gång på gång under dagen, till exempel iFemtastics berättelse om sin kamp för att åstadkomma ett mer jämställt samhälle genom att låta sin aktivism ta bland annat musikaliska uttryck. Jan Axelsson drev tesen att samhället i stort behöver utveckla en kultur med större inslag av ifrågasättande för att värna om ett demokratiskt samhälle. Och Kristin Sundin Jonsson och Therese Bäckström-Zidohli bevisade att det går att tillämpa direkt demokrati inom kultursfären – till och med när man bygger ett nytt kulturhus.

Att kulturen har en stor roll att spela överallt i stort och smått och alla lager av samhället verkar vara uppenbart, givet allt som sades under dagen. Till exempel när det kommer till att driva ett varumärke – och på sätt skapa tillväxt i Burträsk, som i fallet med Västerbottensosten.

Nu väntar vi med spänning på de nya idéer som kommer födas i kölvattnet av Västerbotten på Grand 2014, och så klart också på att Kulturhuvudstadsåret i Umeå ska bara igång med full kraft – vars inledande resor vi för övrigt fick följa med på med Karin Arvidsson ochUlrika Hallesius som ciceroner. För det må låta lite slitet, men det är ändå något speciellt med Västerbotten. Kolla bara på vad Demian Horst har att säga om sin flytt från Brasilien till vår region.