Västerbotten Grandpris

Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten vill uppmärksamma en person,
organisation, eller ett företag med anknytning till länet som genom sitt sätt att agera har lockat TALANG till
Västerbotten. Det kan till exempel handla om ett företag som har vågat nyanställa personer
med kompetenser och erfarenheter som skiljer sig från vad som anses norm, eller kanske mest
lämpligt.

Det kan handla om en kommun som vågat bryta ny mark, som vågat testa nya innovativa
metoder och modeller för att ge människor möjlighet till arbete. Det kan också handla om
lokala eller regionala organisationer, myndigheter och företag som provat nya grepp för att
locka fler människor från olika delar av världen att flytta till Västerbotten för att utbilda sig,
forska eller arbeta.

Priset kan också gå till en person visat en framåtanda, kreativitet och nytänkande som genererar
värden – ekonomiska, miljömässiga eller sociala. Det kan röra tjänster, produkter, kulturella
gärningar eller andra områden.

Västerbotten Grand Pris delas årligen ut till en person, företag, myndighet, eller organisation
från Västerbotten som gjort något utöver det vanliga. Prestationen, tjänsten eller produkten
ska ha anknytning till temat för årets Västerbottensveckor på Grand Hôtel i Stockholm.
Priset delas ut för andra gången vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2013.

Tema för Västerbotten på Grand Hôtel 2013 är Talang. Prissumman är 30 000 kr

Bifoga
Om du vill bifoga material i form av dokument eller foton, maila dessa då till
carina.eriksson@regionvasterbotten.se.
Viktigt att du hänvisar till nomineringen i det här formuläret.
Frågor
För ytterligare frågor kontakta: Carina Eriksson, projektledare för Västerbotten på Grand,
carina.eriksson@regionvasterbotten.se,
070-535 57 05
Nominera
För att nominera den person du tycker borde få detta pris går du in på
http://www.vasterbotten.nu/vasterbotten-grandpris-2013