Västerbotten på Grand Hôtel 2018 öppnar för nya samarbeten

Temat för Västerbotten på Grand Hôtel 2018 är ”Smart tillväxt”. Ett högaktuellt tema som också kommer att genomsyra Region Västerbottens arbete under 2018, med rötterna i EU:s tillväxtstrategi. Ytterligare en nyhet är att Skellefteå Kraft går in som ny samverkanspartner.

– Smart specialisering och hållbarhet är två viktiga delar av innovationssystemet där Västerbotten ligger i framkant. Vi vill visa upp länets innovationskraft och därmed öppna upp för nya samarbeten både lokalt, nationellt och internationellt. 2018 blir definitivt ett utvecklingskraftigt år, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Temat ”Smart tillväxt – på ett hållbart sätt” handlar om ekonomisk och hållbar utveckling baserad på samverkan, kunskap och innovation. Smart tillväxt är ett centralt begrepp i EU:s tillväxtstrategi 2020, där utvecklingsmedel öronmärkts för spännande samverkansprojekt. Nyckelord är fler smarta, hållbara innovationer, ökad tillväxt och fler växande företag i befintliga branscher – men lika gärna i nya. Just vad Västerbotten på Grand Hôtel handlar om.

Öppnar för nya samarbeten

Med 2018 kommer förnyelse för det anrika evenemanget Västerbotten på Grand Hôtel. En nyligen tillkommen samverkanspartner är Skellefteå Kraft som breddar arrangemangets målgrupp.

– Skellefteå Kraft ser Västerbotten på Grand som en viktig arena för nya kontakter inom och utanför länet. Vi ser oss som en möjliggörare för hållbar tillväxt i Västerbotten med förnybar energi och god infrastruktur, säger Catarina Hägglund, Chef Kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft.

– Att just Skellefteå Kraft tillkommit som samverkanspartner känns väldigt roligt och spännande. Deras framgångsrika innovationsarbete och ständiga förmåga till förbättring stärker Västerbotten på Grand Hôtel, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

Vad är Västerbotten på Grand Hôtel?

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas här för att knyta nya kontakter, samverka och påverka såväl på nationell som internationell nivå. Den 23 januari 2018 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 28:e året, arrangerat av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft. Ett unikt tema genomsyrar varje år, och 2018 är temat “Smart tillväxt” – ekonomisk och hållbar utveckling som baseras på samverkan, kunskap och innovation.

Ytterligare information och nyheter finns på www.vasterbotten.nu/grand

Mer information

Carina Eriksson, Tf. Chef kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten

070-535 57 05, carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin, Kommunikatör vid Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se