Västerbotten – världens bästa län?

PwC inbjuder till ett samtal där röster från länet berättar om sina erfarenheter och idéer inför framtida förändringar i syfte att öka medvetenheten kring nuvarande situation och möjliga visioner.

Vad krävs för att vidareutveckla regionens näringsliv? Hur utvecklar vi företag och organisationer för ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle med en ökad sysselsättning? Vad kan du och jag göra för att skapa en verklig förändring på kort och lång sikt? Kan vi lära av andra?