Vikten av nyfikenhet och innovation

Samtalsledare: Camilla Wagner, journalist, Stockholm
Panel: Marlene Johansson, director Sliperiet, Umeå universitet Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Johan Carlstedt, IVA

Marlene Johansson berättar om Sliperiet som en satsning på forskning och innovation.
– Det är en öppen innovationsmiljö för samverkan med regionens företag och vi bygger ett antal studios och labb för att stärka mötesplatsen. Det senaste är en kreativ verkstad som utgår från digital teknik.
Många kommer med idéer som man testar i Sliperiets lab. Unikt med en plats som är öppen för alla, men vi måste jobba med sociala barriärer att komma in i en sådan miljö.

Johan Carlstedt berättar att frågan om innovationskraft väcktes från näringslivet att man ville se en mer långsiktig politik för att kunna bedöma stora investeringar.
IVAs arbete blev då att får regeringen att anta en nationell innovationsstrategi för Sverige.
– Vi fick ett oerhört bra samarbete med regioner i Sverige. Innovationsklimatet finns i hela Sverige och inte runt Stureplan.

Elisabeth Thand Ringqvist påtalar att den gamla värdekedjan med produktframtagning inte är död. Men det som hänt är att det skett en demokratisering där enskilda människor kan delta i innovationsprocesser och till exempel genomföra marknadsundersökningar till väldigt liten kostnad.

Marlena Johansson berättar att 50 nationella företag har skrivit på en strategi för additiv tillverkning. Och vi jobbar med Processum och skogsindustrin. Vad skulle vi till exempel kunna göra med ligninet som idag är en restprodukt.
– Vi tänker bygga hus med hjälp av 3D-teknik.

– Textilier är jättespännande där vi kan ta in både stora och små företag tillsammans för att få till en kritisk massa. Ambitionen är att få regioner att jobba gemensamt. Bra idag, men måste blir ännu bättre. För att nå ut på en marknad måste vi ha en kritisk masssa av företag och forskning, berättar Johan Carlstedt.

– Västerbotten måste säga ja till det som är nytt. Det måste finnas infrastruktur som funkar. Man måste kunna svara snabbt för att finnas med i den globala konkurrensen, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Marlena Johansson
Marlena Johansson, director vid Sliperiet, Konstnärligt Campus, Umeå universitet, tidigare universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet
Sliperiet är en av Umeå Universitets satsningar på samverkan och innovation. Sliperiet erbjuder nya former för att mötas, studios och verkstäder för forskning, undervisning och samverkan.
http://www.sliperiet.umu.se/sv/

Elisabeth Thand Ringqvist
Elisabeth Thand Ringqvist tillträdde nyligen som vd för Företagarna och dessförinnan drivit företag inom opinionsbildning och varit politiskt sakkunnig hos Maud Olofsson.
Hon tycker att entreprenörskap och företagande är viktigt, inte bara för samhällsekonomin och jobben utan också för att det är en del av civilisations historia och framtid.
http://elisabethtr.tumblr.com
Elisabeth Thand Ringqvist har även grundat nätverket På egna meriter, som samlar kvinnor som är emot förslag om könsbaserad kvotering till styrelser och liknande.
Elisabeth Thand Ringqvist belönades med utmärkelsen Årets Lobbyist 2013 av tidningen Resumé för sitt arbete att stoppa regeringens förslag om införande av månadsrapporter.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Thand_Ringqvist

Johan Carlstedt
Johan Carlstedt, projektledare, IVA, Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademin, tidigare också huvudprojektledare för Innovationskraft Sverige.

Johan Carlstedt om sig själv.
God erfarenhet och kunskap av lobbyarbete, ledarskap, varumärkesbyggnad och verksamhetsutveckling. God nationell och internationell kunskap och erfarenhet av entreprenörskapsfrågor, utveckling av små och medelstora företag och tillväxtfrågor. Kunskap om affärsänglar och riskkapital och deras roll för kommersialisering och tillväxt i små och medelstora företag. Även erfarenhet och god kunskap från projektledning, presentationsteknik samt ekonomi och finansiellt arbete.

Text: Mariann Holmberg
Foto: Patrick Trägårdh