Vinnare av Grandpris 2017: Maria Forssell, Biocool

Maria Forsséll, vd för Biocool har tilldelats årets Grandpris.

– Att få Västerbotten Grandpris är viktigt för vårt företag, det stärker oss i att hitta nya marknader och i att fortsätta att göra skillnad, säger Maria Forssell, vd för Biocool. Vi kommer från en helt unik del av världen och det är ur det som Biocool har vuxit fram. I Västerbotten finns massor av människor med massor av idéer. Om vi kan samla oss och förstå den storhet som finns i regionen kommer vi bli en ännu starkare kraft på den internationella marknaden.

Biocool är ett företag med ursprung från Skellefteå som producerar fotvårds- och vattenreningsprodukter. Företaget har fått mycket uppmärksamhet, inte bara för framgången i lönsamhet, utan också för sitt engagemang i att rena vatten i delar av världen där vattenkvaliteten utgör en hälsorisk för människor. Biocools produkter har även testats i badhus i Skellefteå som ett substitut för klor. Företaget har bland annat vunnit utmärkelsen DI Gasell Gasellsprånget 2015.

– Biocool är ett inspirerande företag som både har lyckats skapa en unik produkt och lyckats nå ut på den internationella marknaden, samtidigt som de bedriver forskning inom sitt produktområde, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Vi behöver öka den regionala exporten och därför är det roligt att se ett så bra föredöme som Biocool. Företaget bidrar till att ge Västerbotten en plats i världen.

– Biocool har på kort tid rönt stor uppmärksamhet både inom landet och ute i världen, säger landshövding Magdalena Andersson. Rent vatten är en bristvara på många platser i världen och den kunskap och de produkter Biocool erbjuder är viktiga exempel på vad företag från Västerbotten kan erbjuda på den globala marknaden, som viktiga lösningar inom miljö- och klimatområdet.

Västerbotten Grandpris är en utmärkelse som årligen delas ut av Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten. 2017 års tema Global attraktionskraft syftar till att visa upp ett län som har mycket att erbjuda en internationell marknad. Västerbotten Grandpris, som delas ut för fjärde året i rad, har instiftas för att uppmärksamma en person, organisation, eller ett företag från länet som genom sitt sätt att agera attraherat människor från världens alla hörn. Vinnaren tilldelas en prissumma på 30 000 kr.

Motiveringen lyder:

En kreativ entreprenör som har tagit Västerbotten ut i världen med sitt företag som rengör såväl fötter som människors dricksvatten. En entreprenör som står med båda fötterna på jorden och som räddar liv samtidigt som hon sätter Västerbotten på världskartan.