Change the Game vann Västerbotten Grandpris 2019

Varje år under invigningen av Västerbottensveckorna på Grand Hôtel delas den prestigefyllda utmärkelsen “Västerbotten Grandpris” ut. I år syftade utmärkelsen till att uppmärksamma en aktör från länet som engagerar och mobiliserar både sina egna och andras drivkrafter, och därmed bidrar till ett än mer konkurrenskraftigt Västerbotten. Svaret på den frågan blev Balticgruppens initiativ Change the Game, en rörelse FÖR rörelse och bättre folkhälsa

– Vi är väldigt stolta och tacksamma för att Change the game har vunnit Grandpriset. Balticgruppen och Change the game vill bidra till positiv samhällsutveckling med social hållbarhet i fokus. Change the games bidrag är inspiration och utbildning i rörelserikedom, säger Jonas Olsson, initiativtagare till Change the Game och vd Balticgruppen.

Change the Game är idag ett brett samarbete i Västerbotten, som drivs av Balticgruppen tillsammans med i första hand Sisu, Idrottshögskolan vid Umeå universitet och Umeå Kommun. Teamet har ett gemensamt mål – att skapa rörelse-rikedom hos barn och unga.

Umeå är alltså redan Sveriges Idrottsstad nr 1 och nu tar länet täten och lanserar en social uppfinning som skapar rörelserikedom och i förlängningen bättre folkhälsa.

– Genom att vi som medborgare – i alla åldrar och alla grupper – lär oss om hur rörelse kan berika våra liv kan vi gemensamt bidra till ett socialt hållbart samhälle i framtiden. Att få Grandpriset är ett tecken på att vi är på rätt väg och det stödjer vårt pågående arbete att sprida rörelserikedom till fler, både regionalt och nationellt, fortsätter Jonas Olsson.

Anledningen är givetvis den negativa trend som blivit allt tydligare under de senaste decennierna – där alltfler barn och unga är alltför stillasittande.

Vi har en situation där 78% av flickorna och 66% av pojkarna är för stillasittande, där bara var åttonde tonåringar rör sig tillräckligt.

Tidigare peakade svensk ungdomsidrott 14-årsåldern men idag börjar bortfallet redan vid 10,5 år.

Detta måste givetvis adresseras och physical literacy, på svenska rörelserikedom, är en social uppfinning som adresserar den här utmaningen.

Sedan 2014 har Change the game inspirerat över 3 000 barn varje år, under olika träffar och gett dem nycklar och verktyg för ett långt liv av rörelse och aktivitet. Varje vecka involveras fler.

– Change the game är en värdig vinnare, och programmet kommer att ha ett stort genomslag på svenskarnas hälsa och välmående genom ”pysical literacy”, hälsar projektets mentor, professor Dean Krillears från Kanada.

Projektet tilldelas ett stipendium på 30 000 kr.

Juryns motivering:

Balticgruppen har med initiativet Change the game skapat en unik rörelse – för rörelse.

Målet är att redan idag ge barn och ungdomar de verktyg de behöver för ett långt och rörelserikt liv, och på längre sikt bidra till bättre folkhälsa.

Change the game är en samverkansmotor som med utgångspunkt i Umeå och Västerbotten går i täten för att sprida den sociala innovationen ”physical literacy” – rörelserikedom – hemma i Västerbotten och Sveriges liksom till andra länder.

Change the game adresserar en av vårt moderna samhälles stora utmaningar på ett nytt sätt, och såväl forskning som sunt förnuft föreslår att rörelserikedom mycket väl kan vara den lösning alla letat efter.

Mer om Change the Game https://change-the-game.se/laget-bakom-change-the-game/

Mer om Västerbotten Grandpris http://www.vasterbotten.nu/vasterbotten-grandpris-2019/