Design, konst och kreativitet – Grand Art and Design

Samtidigt som vi ser utmaningar med framtidens kompetensförsörjning nås vi av nya insikter om designens roll i bygget av hållbara samhällen. Hur får vi ihop delarna och hittar gemensamma vägar framåt?

I takt med att världen omvandlas accelererar innovationsbehovet. För att möta det, och ta oss an vår tids komplexa problem, krävs kreativitet. Design med kapacitet att förbättra och förändra kräver kreativitet som tillåts ta plats och utvecklas. Med öppenhet och medskapande som följeslagare.

eXpression Umeå tillsammans med Artic Design of Sweden, Region Västerbotten, Umeå universitet och Umeå kommun bjuder den 24 januari in till en eftermiddag under Västerbotten på Grand där kraften i design, konst och kreativa näringar, dess roll och hur den hjälper oss att forma framtiden står i fokus. För oss, våra företag och samhällen, lokalt och globalt.

Deltar gör bland andra Karina Eriksson-Waern, rektor, Beckmans Designhögskola, Mats Widbom, vd Svensk Form, Therese Kreisel, planarkitekt, Lotta Ahlvar, Design Sweden, Katrin Holmqvist-Sten, prefekt Konsthögskolan vid Umeå Universitet, Demian Horst, vicerektor Umeå Institute of Design.

Här hittar du program och anmälan.

För mer information

Marlene Johansson, vd eXpression Umeå

070-674 95 39, marlene.johansson@expressionumea.se

Stina Berglund, projektledare Arctic design of Sweden

072-225 76 27, stina.berglund@regionvasterbotten.se