Ett smörgåsbord av Storuman

Storumans kommun är en aktör som flitigt använder veckorna på Grand som plattform för att knyta nya kontakter och skapa affärsmöjligheter. Onsdag den 30 januari ägde arrangemanget rum för elfte gången. En eftermiddag med fokus på utvecklingen i Storumans kommun under temat drivkraft och konkurrenskraft.

 En blandning av närmare 50 deltagare med positioner som gör dem viktiga för arbetet med utvecklingen av regionen och kommunen samlades för att ägna en eftermiddag åt Storumans årliga arrangemang i samband med Västerbottensveckorna på Grand Hôtel.

Granddagarna har under de tio senaste åren blivit en viktig plattform för Storumans utveckling och tillväxt.

– Det är lätt att få människor att komma hit, och det är en fantastisk mötesplats. De 29 år som varit på Grand har byggt upp ett starkt koncept, Tomas Mörtsell (C), kommunstyrelsens ordförande i Storuman.

Eftermiddagen bjöd minst sagt på ett smörgåsbord av Storuman. Framgångssagor, pågående projekt och kommande mål lyftes.

Ulrika Arrhenius och David Johansson, delägare Tärnaby Alpint, som berättade om företagets resa och hur nackdelar vänds till fördelar genom att förbättring och förädling av vad som redan finns. Och hur stor betydelse samverkan faktiskt har, till exempel genom idrott.

– Tärnaby är det starkaste varumärket inom svensk idrottshistoria, gemenskap och fokus kring idrott har förenat i generationer, menade David Johansson.

En miljö för utveckling

– Storuman är en kommun där det genom den starka utvecklingskulturen både är tillåtet att lyckas och misslyckas, inledde Tomas Mörtsell.

#minvardagärbättreändinsemester kommunicerar vardagen i Storuman utåt. Många väljer att flytta från kommunen, men inflyttarkoordinator Tina Kerro ska se till att trenden vänder. Inflyttarservice är en tvåårig testverksamhet som undersöker in- och utflyttning, och arbetar för att rekrytera och behålla människor i kommunen. Projektet inleddes under hösten 2018, och ger redan positiva resultat.

– Storuman är en kommun med många arbetstillfällen, ett brett föreningsliv och många entreprenörer som driver samhällsutvecklingen framåt, berättade Tina Kerro.

För att människor ska vilja verka och bo i en kommun med en stor andel glesbygd är fungerande samhällsfunktioner avgörande. Till exempel vård och flygplatser. Johan Duvdahl, näringslivschef Storumans kommun, berättade om uppbyggnaden av en ny testbäddsmiljö, finansierad av Vinnova och Region Västerbotten.

– Ska vi erbjuda medborgarna mer välfärd måste vi själva vara med och bidra till det, påpekade Johan Duvdahl.

Syftet med testbädden är att utveckling ska kunna drivas i samverkan mellan företag, akademi och organisationer, för att testa lösningar och förbättra kritiska samhällsfunktioner. På sikt kommer därmed också större aktörer kunna erbjudas en kunskap som de själva inte sitter på.