Krönika: Något mer än den vanliga lunchträffen

Ulrica Schenström är debattör, kommunikationsrådgivare, politisk kommentator och tidigare statssekreterare till Fredrik Reinfeldt. Under invigningen den 20 januari kommer hon tillsammans med statsvetaren Stig-Björn Ljunggren att analysera och sammanfatta invigningsdagen av Västerbotten på Grand Hôtel.

Att gränslösa möten leder till och ligger till grund för förändring är helt rätt. Utan några möten hade vi alla varit stillasittande och samhällets alla delar hade saknat den vilja och strävan till något bättre.

Ett möte – oavsett mellan vilka människor – har en otrolig stor potential, utan att vissa människor hade träffats så hade världen aldrig sett ut som den gör idag. Det finns många viktiga möten under historiens gång, men just gränslösa möten symboliserar något mer än den vanliga lunchträffen nere på restaurangen runt hörnet.

Gränslösa möten symboliserar för mig just att människor möts, utan några geografiska eller speciella hinder, och tillsammans delar med sig av sina idéer, visioner och erfarenheter. Där är Stockholm en bra arbets- och mötesplats. Stockholm har blivit en stor smältdegel av många alla intresseorganisationer och människor med olika bakgrund.

I huvudstaden sker det naturligt gränslösa möten varje dag och norra Sverige ska vara en naturlig aktör i Stockholm precis som alla andra som agerar här. Norra och södra Sverige har olika problem framför sig och bakom sig, olika förutsättningar och olika syn på hur de ska utvecklas, men genom möten och tätare samarbete kan alla regioner växa istället för att det ska ske en tävlan på den andres bekostnad.

Gränslösa möten ger nya vinklar på både gamla och nya frågor och där behövs norra Sveriges röst. Det är bara när alla får komma till tals som vi kan åstadkomma förändringar på riktigt, som alla accepterar och driver på. Förändringar som kommer snabbt och har skett utan möten kommer göra ont hos många. Det är just när människor från olika delar av samhället och världen träffas som stordåd uträttas. Möten mellan människor som verkar inom olika sektorer i samhället och från olika delar i världen minskar förutfattade meningar och missförstånd som ibland kan få svåra följder. Därför är gränslösa möten väldigt viktiga – både idag och imorgon.

Idag när politiker och andra människor som verkar i rampljuset vandrar fram och tillbaka mellan näringsliv, politik och akademi börjar ofta kritik lyftas, men om vi står fast i samma hjulspår hjälper det ingen. Det ska vara lika naturligt i Sverige som i övriga världen att gå mellan de olika sektorerna i samhället. Det är när människor rör på sig som vi tillsammans kan föra världen framåt till en ännu bättre plats och lösa samhällsproblem. Det sker just genom gränslösa möten och genom att människor vågar att träffas och delar med sig av sina idéer och visioner. För det är då vi utvecklar Sverige till det bättre.

Därför ser jag med stor glädje fram till invigningsdagen för Västerbotten på Grand Hôtel, gränslösa möten ger alltid energi, kunskap och nya idéer som bära frukt i framtiden.

Ulrica Schenström, debattör