Passion för hållbarhet – Esam konfererar

 

Esam intar Grand och diskuterar hållbara strategier för vårt klimat under rubriken:  Framtiden i våra händer, drivkrafter för hållbara investeringar.