Västerbottnisk life science intresserar världens investerare

Biotech Umeås höll för sjätte gången sin investerardag under Västerbottensveckorna på Grand Hôtel i Stockholm. Dagen syftade till att hjälpa forskargrupper och life science-företag från regionen att bygga relationer och hitta finansiering.

Dagen på Grand Hôtel hjälper företag att vidareutveckla och kommersialisera sina affärsidéer och nå ut på en större marknad. Kunskap och förståelser inom life science, livsvetenskaperna (till exempel biologi, medicin och kemi), kan användas för att förbättra liv och hälsa. Under investerardagen på Grand presenteras en rad spännande life science-projekt som dels står på randen till att nå ut på en världsmarknad.

Företaget QureTech Bio fanns med i programmet. Man berättade om företagets arbete med att utveckla medicin som bekämpar antibiotikaresistens och infektionssjukdomar. En annan medverkan var MyOroface som skapar träningshjälpmedel för människor som har svårt att äta och svälja.

– Företagen är intressanta. Vi hade planerat ett 80-tal individuella möten, och fler möten har bokats in efteråt. Investerare och industriella partners vill se mer och fler av våra företag, vid den här typen av arrangemang, säger Karin Borge Renberg, kommunikatör, Biotech Umeå.

Ännu ej etablerade företag fanns också med under dagen. Bland annat lyfte forskare från Umeå universitet företagsuppstartsidéer med syfte att prognostisera 
och diagnostisera tjocktarmscancer.

Intresset inför de aktuella life science-projekten var stort stort, och företagen visar upp sina forskningsgrundade affärsidéer för ett 30-tal investerare från olika delar av världen.

– Det är glädjande att så många sluter upp. Det understryker att det finns riktigt god potential för utvecklingen av life science-företag i Västerbotten och att det finns en samsyn kring vikten av att vår banbrytande forskning når ut i världen. Bättre hälsa och fler arbetstillfällen skriver alla under på, säger Karin Borge Renberg.

Som arrangörer för den framåtsyftande dagen var Biotech Umeå i samarbete med Umeå Biotech Incubator, Connect, Almi Invest, Uminova Invest, Västerbotten Investment Agency och Uminova Innovation.

Mer om de 17 deltagande företagen: biotechumea.se/event/invest-event

För mer information:

Karin Borge Renberg

kommunikatör, Biotech Umeå

070-553 22 56 karin.borge-renberg@uminovainnovation.se

Fritiof Pontén

VD, QureTech Bio AB

0708-19 93 79

fritiof.ponten@quretech.com

Presskontakt:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01