Om Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Den 22 januari 2019 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 29:e året i rad. Veckorna arrangeras av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland. Årets tema är ”Drivkrafter och konkurrenskraft”.

Faktablad Västerbotten på Grand 2019

För mer information

Thomas Hartman, Chef Kommunikation och externa relationer, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Catarina Hägglund, Chef Kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft
070-511 11 55, catarina.hagglund@skekraft.se

Maria Hedblom, VD, Sparbanksstiftelsen Norrland
070-236 54 36, maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se