Om Västerbotten på Grand Hôtel

Västerbotten på Grand Hôtel arrangeras för 28:e gången på Grand Hôtel i Stockholm, 23 januari till 9 februari 2018.

Här finns programmet för invigningsdagen av Västerbotten på Grand Hôtel 2018:

Program Invigning av Västerbotten på Grand Hôtel 2018

Årets tema: Smart tillväxt

Arrangör:Region Västerbotten, Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland tillsammans med ett antal länsaktörer.

Prisutdelning:  Västerbotten GrandPris delas ut den 23 januari klockan 16.45 i Vinterträdgården.

Moderator: Anna Olin Kardell

Maten:  Under tre veckor serveras gäster och allmänhet en magnifk Västerbottensbuffé på Grand Hôtels veranda.

Historia: Dåvarande landshövding Sven Johansson ville profilera Västerbotten med maten som inspiration och attraktion. Västerbotten på Grand Hôtel startades 1991 som ett projekt inom Hushållningssällskapet med dåvarande hemkonsulenten Ella Nilsson som projektledare.

”Jag ville lyfta fram de västerbottniska råvarorna och visa vilken fantastisk matkultur Västerbotten kan erbjuda. Så det kändes naturligt att använda maten som en dörröppnare till stockholmarnas hjärtan”, berättar Ella Nilsson i boken om Västerbotten på Grand Hôtel.

I starten finansierade Länsstyrelsen, Landstinget och Länsturismnämnden evenemanget som snart utvecklades att omfatta tre veckor.

Bakgrund Västerbotten på Grand Hôtel 2018

 Region Västerbotten och Skellefteå Kraft ansvarar för invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel.

Därefter erbjuds företag och organisationer från Västerbotten att i lokaler på Grand Hôtel arrangera seminarier, konferenser och möten med mera för att presentera sig och öppna upp för nya samarbeten med nationella och internationella parter.

Under invigningen i Vinterträdgården serveras en utsökt Västerbottensbuffé till särskilt inbjudna gäster.

Följande tre veckor serveras buffén dagligen på Verandan vid Grand Hôtel.

Västerbotten behöver visa upp sig och ta plats genom marknadsföring och relationsbyggande gentemot opinionsbildare både nationellt och internationellt. På så vis ökar intresset för regionen, men också samarbete, samsyn och samverkan mellan aktörer i norra Sverige.

Fakta Västerbotten på Grand Hôtel 2018

Finansiering: Gemensamt satsar Region Västerbotten och Skellefteå Kraft 1 650 000 kronor på arrangemanget.

Bland aktörerna under Västerbottensveckorna på Grand Hôtel finns:

• Sveriges regioners bioekonomiska nätverk

• Storuman kommun

• Biotech Umeå Investment

• Skogstekniska Klustret

• Umeå universitet

• Uminova innovation

• Länsstyrelsen Västerbotten

Presskontakt

Thomas Hartman, chef Kommunikation och externa relationer, Region Västerbotten

070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Catarina Hägglund, chef Kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft

070-511 11 55, catarina.hagglund@skekraft.se

Maria Hedblom, verkställande tjänsteperson, Sparbanksstiftelsen Norrland

070-236 54 36, maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se