Program 22 januari – 8 februari 2019

Boka mötesplats

Här bokar du mötesplats under Västerbotten på Grand Hôtel 2019

Sista dag att avboka lokaler kostnadsfritt är den 15 november 2018.

Vid frågor om lokaler kontakta Carina Eriksson, carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Program 22 januari – 08 februari 2019

22 januari

Program Invigning av Västerbotten på Grand Hôtel 2019

Opening of the 2019 Västerbotten Weeks at Grand Hôtel

23 januari:  

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och  kl: 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

24 januari:  

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och  kl: 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

28 januari: 

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och  kl: 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

29 januari:

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och  kl: 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

30 januari:

Blasierummet – kl: 09.00-17.00 Storumans kommun

Mårten Winges rum – kl: 09.00-17.00 Storumans kommun

Scholanderska rummet – kl: 09.00-17.00 Storumans kommun

31 januari:

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 Storumans kommun och  kl: 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 Storumans kommun och kl: 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 Storumans kommun och kl: 13.00-17.00,

1 februari

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och  kl: 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

4 februari:

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och  kl: 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

5 februari:

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och  kl: 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

6 februari:

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och  kl: 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

7 februari:

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och  kl: 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

8 februari:

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och  kl: 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,