Program 23 januari – 9 februari 2018

Boka mötesplats.

Sista datum för att avboka lokaler kostnadsfritt är den 15 november 2017.

Fullbokat – Möjligheten att boka lokaler för 2018 års Västerbotten på Grand Hôtel

Vid frågor om lokaler kontakta Carina Eriksson på carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Program 23 januari – 09 februari 2018

23 januariProgram Invigning av Västerbotten på Grand Hôtel 2018

24 januari:  

Blasierummet – , kl 09.00-12.00 och kl 13.00-17.00, Storumans kommun

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl 13.00-17.00, Storumans kommun

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 ochkl 13.00-17.00, Storumans kommun

25 januari: 

Blasierummet – , kl 09.00-12.00 och  kl 13.00-17.00,Storumans kommun

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl 13.00-17.00,Storumans kommun

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl 13.00-17.00,Storumans kommun

29 januari:

Blasierummet – , kl 09.00-12.00, ledigt, kl 13.00-17.00,Handelshögskolan vid Umeå universitet

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00,ledigt, kl 13.00-17.00,Handelshögskolan vid Umeå universitet

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00,

30 januari:

Blasierummet – , kl 09.00-12.00,ledigt,  kl 13.00-17.00, Sveriges Åkeriföretag

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 ledigt, kl 13.00-17.00, Skellefteåkraft

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl 13.00-17.00,ValiWeb

31 januari:

Blasierummet – , kl 09.00-12.00 och 13.00-17.00 Bioekonomiskt Nätverk

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl 13.00-17.00, Skellefteåkraft

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00,

Stockholm, Länsstyrelsen i Västerbotten

1 februari

Blasierummet – , kl 09.00-12.00 och kl 13.00-17.00, Biotech Umeå Investment

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl 13.00-17.00, Biotech Umeå Investment

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl 13.00-17.00,Biotech Umeå Investment

Stockholm, Skogstekniska Klustret

2 februari:

Blasierummet – , kl 09.00-12.00,  kl 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00,

Stockholm, Länsstyrelsen Västerbotten / Trästad

5 februari:

Blasierummet – , kl 09.00-12.00,  kl 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00,

6 februari:

Blasierummet – , kl 09.00-12.00,  kl 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00, Uminova Innovation/North Sweden Cleantech, kl 13.00-17.00,ledigt

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00,

Stockholm, Umeå Universitet / Kunskapsnoden

7 februari:

Blasierummet – , kl 09.00-12.00,  kl 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl:09.00- 12.00, kl 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00,

8 februari:

Blasierummet – , kl 09.00-12.00 och kl 13.00-17.00,Tobaksfri duo

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl 13.00-17.00,Tobaksfri duo

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00,

9 februari:

Blasierummet – , kl 09.00-12.00,  kl 13.00-17.00,

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00,

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00,