PWC

Västerbotten – världens bästa län?

Vad krävs för att vidareutveckla regionens näringsliv? Hur utvecklar vi företag och organisationer för ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle med en ökad sysselsättning? Vad kan du och jag göra för att skapa en verklig förändring på kort och lång sikt? Kan vi lära av andra?

PwC inbjuder till ett samtal där röster från länet berättar om sina erfarenheter och idéer inför framtida förändringar i syfte att öka medvetenheten kring nuvarande situation och möjliga visioner. Tillsammans är vi nämligen övertygade om att det är först när vi riktigt pratar med varandra som den stora förändringen börjar!

Under samtalet kommer även PwC att dela med sig av erfarenheter från andra regioner i Sverige och i Världen där man har varit framgångsrik i sina utvecklingsarbeten.

Mötet leds av Anders Hettinger, Partner, PwC Skellefteå

 

08.30-09.00 Registrering
09.00-12.00 Möte
12.00-13.00 Avslutande lunchmingel
Datum och tid Tisdagen den 15 januari 2013, kl. 09.00-13.00
Plats Grand Hotel, Stockholm. Lokal: Carl Larsson rummet
Anmälan Endast särskilt inbjudan gäster, senast tisdagen den 8 januari 2013
Kontakt Om du har frågor maila Linda Bergström
eller ring 010-2125303
Välkommen!