Västerbottens hälsoprogram – process, praktik och forskning

Tisdagen den 28 januari 2014, klockan 09.30 – 16.00

Lokal – Mårten Vinges rum

Program för dagen

9.30       Kaffe och smörgås

10.00     Välkommen – Maria Falck

10.15       Historik – från pilot till rutin – Lars Weinehall

11.00       Hälsoprogrammet i praktiken – Kerstin Pehrsson, Lena Sjöquist Andersson, Pia Ådell

12.00       Lunch

13.00       Organisation och stöd – hur vi får det att pågå – Margareta Norberg

13.45        Utveckling, uppföljning och forskning – Margareta Norberg

14.30       Fika

15.00       Aktuellt från forskningsfronten – Lars Weinehall, Patrik Wennberg

16.0          Avslutning

 

Margareta Norberg, med.dr., medicinsk koordinator för Västerbottens hälsoprogram, Lars Weinehall, professor i allmänmedicin och epidemiologi, Patrik Wennberg, distriktsläkare, med.dr., Kerstin Pehrsson, Lena Sjöquist Andersson, Pia Ådell, hälsoutvecklare, Maria Falck hälsostrateg, Västerbottens läns landsting.

Varmt välkomna till en dag under Grand Hotels ”Västerbottensveckor”!

Vi bjuder på för- och eftermiddagskaffe och lunch.
Anmälan som är bindande skickas till; Kerstin.pehrsson@vll.se , lena.sjoquist.andersson@vll.se eller pia.adell@vll.se