Program2014

Program 2014

Boka mötesplats

– FULLBOKAT

Vi har nu fullsatt alla våra lokaler under 2014 års Västerbotten på Grand Hôtel.

Sista datum för att avboka lokaler kostnadsfritt är den 16 november.

Vid frågor om lokaler kontakta Carina Eriksson på Carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Program 20 januari – 7 februari 2014

20 januari: Invigning

21 januari:

Blasierummet – Region 8, kl 9-17

Mårten Winges rum – Region 8, kl 9-17

Scholanderska rummet- Region 8, kl 9-17

Bolinderska rummet våning II- PwC kl 9-12, Skonsam Strålbehandling kl 13-17

22 januari:

Blasierummet – Region 8, kl 9-17

Mårten Winges rum – Region 8, kl 9-17

Scholanderska rummet – Region 8, kl 9-17

Bolinderska rummet våning II – Gränsöverskridande infrastruktur – Länsstyrelsen, kl 12-17

23 januari:

Blasierummet – Handelshögskolan – Umeå Universitet, kl 13-17

Mårten Winges rum – Handelshögskolan – Umeå Universitet, kl 13-17

27 januari:

Blasierummet – Botniska korridoren, kl 08-17

Mårten Winges rum- Umeå kommun kl 13-17

Scholanderska rummet – SLU kl 8-17

28 januari:

Blasierummet – ESAM AB kl 8 -12, Lucky Star Music AB kl 13-17

Mårten Winges rum – VLL kl 9-17

Scholanderska rummet – Storumans kommun kl 13-17

29 januari:

Blasierummet – Storumans kommun kl 8-12, 13-17

Mårten Winges rum – Storumans kommun kl 8-12, 13-17

Scholanderska rummet – Storumans kommun kl 8-12, 13-17

Stockholm – Skogens dag kl 9.30-17

27-29 januari: Vinterträdgården – Georange – Framtidens gruva

30 januari:

Blasierummet – BIOTECH UMEÅ, kl 9-17

Mårten Winges rum- BIOTECH UMEÅ, kl 9-17

Scholanderska rummet – BIOTECH UMEÅ, kl 9-17

31 januari:

Mårten Winges rum – Gralix, kl 9-17

Scholanderska rummet – Hello Future AB kl 8-12

3 februari:

Blasierummet – Tobaksfri duo, kl 08-17

Mårten Winges rum – VLL kl 13-17

4 februari:

Blasierummet – Skellefteå kommun, kl 13-17

Mårten Winges rum – Tobaksfri duo, kl 08-12, Skellefteå kommun, kl 13-17, Botniabanegruppen 17.30 – 20

Scholanderska rummet – VLL kl 8-12, Skellefteå kommun, kl 13-17

5 februari:

Blasierummet – Skellefteå kommun, kl 08-17

Mårten Winges rum – Skellefteå kommun, kl 08-17

Scholanderska rummet – Skellefteå kommun, kl 08-17

Lokal ej klart ännu – Umeå Universitet, kl 08-17

6 februari:

Blasierummet – Skellefteå kommun, kl 08-12, Resize Design AB, kl 13-17

Mårten Winges rum – Skellefteå kommun, kl 08-12, Innovationsslussen kl 13-17

Scholanderska rummet – Skellefteå kommun, kl 08-12, Resize Design AB, kl: 13-17

7 februari:

Blasierummet – Resize Design AB, kl 9-12, 13-17

Scholanderska rummet – Resize Design AB, kl 9-12, 13-17