Program2016

Nu finns det endast strötider kvar att boka för Västerbotten på Grand Hôtel 2016.

Sista datum för att avboka lokaler kostnadsfritt är den 16 november.

Vid frågor om lokaler kontakta Carina Eriksson på carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Program 19 januari – 7 februari 2016

19 januari: Invigning 

20 januari:  

Blasierummet – Region8, kl 09.00-17.00

Mårten Winges rum – Umeå Universitet, Yrkes- och miljömedicin kl: 09.00-12.00, Innovation Impact kl:13.00 – 17.00

Scholanderska rummet – Visit Umeå/River Country, kl: 09.00 – 17.00

21 januari: 

Scholanderska rummet – Handelskammaren Västerbotten kl: 13.00-17.00

25 januari:

Blasierummet – Handelshögskolan – Umeå Universitet, kl: 13.00-17.00

Mårten Winges rum – Interactive Institute Swedish ICT, kl: 09.00-12.00, Handelshögskolan – Umeå Universitet, kl: 13.00-17.00

Vinterträdgården kl: 13.00 – Georange

26 januari:

Blasierummet – Storumans kommun, kl: 09.00-17.00

Mårten Winges rum – Storumans kommun, kl: 09.00-17.00

Scholanderska rummet – Storumans kommun, kl: 09.00-17.00

Vinterträdgården 09.00 – 12.00 Georange

Universitetets dag

27 januari:

Blasierummet – Storumans kommun, kl: 09.00-12.00, Umeå kommun, kl: 13.00-17.00

Mårten Winges rum – Storumans kommun, kl: 09.00-12.00, Umeå kommun, kl: 13.00-17.00

Scholanderska rummet – Storumans kommun, kl: 09.00-12.00, Umeå kommun, kl: 13.00-17.00

Stockholm – Skogensdag, kl: 09.00-17.00

28 januari:

Blasierummet – Resize Design, kl: 09.00-17.00

Mårten Winges rum – Resize Design, kl: 09.00-17.00

Scholanderska rummet –

Stockholm – Trästad, kl: 09.00-17.00

29 januari:

Blasierummet – Resize Design, kl: 09.00-17.00

Mårten Winges rum – Resize Design, kl: 09.00-17.00

1 februari:

Blasierummet – Tobaksfri duo, kl: 09.00-17.0

2 februari:

Blasierummet – Tobaksfri duo, kl: 09.00 – 12.00, Uminova Innovation, kl: 13.00-17.00

Mårten Winges rum – ACnet, kl:09.00-17.00

3 februari:

Blasierummet – IGIS, kl: 13.00-17.00

Mårten Winges rum – Skellefteå kommun kl: 09.00 – 17.00

4 februari:

Blasierummet – Biotech Umeå/Uminova, kl: 09.00-17.00

Mårten Winges rum – Biotech Umeå/Uminova, kl: 09.00-17.00

Scholanderska rummet – Biotech Umeå/Uminova, kl: 09.00-17.00