Program2017

Boka mötesplats.

Sista datum för att avboka lokaler kostnadsfritt är den 16 november.

Möjligheten att boka lokaler för 2017 års Västerbotten på Grand Hôtel är nu stängd. 

Vid frågor om lokaler kontakta Carina Eriksson på carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Program 24 januari – 12 februari 2017

24 januari: Invigningsprogrammet

25 januari:  

Blasierummet – , kl 09.00-12.00, Sense Smart City – Luleå tekniska universitet, kl 13.00-17.00, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00, Skellefteå Kraft, kl 13.00-17.00, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Stockholm – kl: 09.00-17.00, Skogensdag

26 januari: 

Blasierummet – , kl 09.00-12.00, kl 13.00-17.00, Storumans kommun

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00, Storumans kommun

Scholanderska rummet – kl: 09.00 – 12.00, Storumans kommun, kl 13.00-17.00 Handelskammaren i Västerbotten

New York/Uppsala . kl: 09.00 – 17.00, Föreningen trästad

27 januari:

Blasierummet – , kl 09.00-12.00,Storumans kommun

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00, Storumans kommun, kl 13.00-17.00 Storumans kommun

Scholanderska rummet – kl: 09.00 – 12.00,Storumans kommun

30 januari:

Blasierummet – , kl 09.00-12.00, kl 13.00-17.00, VLL Innovation

Scholanderska rummet – kl: 09.00 -17.00, SLU

Vinterträdgården – kl: 09.00-17.00, Georange

31 januari:

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00, Skellefteå Kraft

Vinterträdgården – kl: 09.00-17.00, Georange

1 februari

Blasierummet – kl 13.00-17.00, Skellefteå Kraft

Mårten Winges rum – kl 13.00-17.00, Visit Skellefteå

2 februari:

Blasierummet – , kl 09.00-17.00, Biotech Umeå / Uminova Innovation

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00, Biotech Umeå / Uminova Innovation

Scholanderska rummet – kl: 09.00 – 12.00, kl 13.00-17.00, Biotech Umeå / Uminova Innovation

6 februari:

Mårten Winges rum – kl 13.00-17.00, Cleaner Growth

Scholanderska rummet – kl 13.00-17.00 Storuman Energi

7 februari:

Blasierummet – , kl 09.00-12.00, kl 13.00-17.00, Uminova Innovation, Cleaner Growth – Satsning på Cleantech i Norr

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00, kl 13.00-17.00, Uminova Innovation, Cleaner Growth – Satsning på Cleantech i Norr

Scholanderska rummet – kl: 09.00 – 12.00, kl 13.00-17.00, Uminova Innovation, Cleaner Growth – Satsning på Cleantech i Norr

8 februari:

Mårten Winges rum – kl 09.00-17.00, ValiWeb

Scholanderska rummet – kl: 09.00 – 17.00, Tobaksfri Duo

15:00-17:00 – Kunskapsnoden – Arktis i Sverige – Sverige i Arktis

9 februari:

Mårten Winges rum – kl: 13.00-17.00, AC Net