Program2018

Boka mötesplats.

Sista datum för att avboka lokaler kostnadsfritt är den 15 november 2017.

Fullbokat

Vid frågor om lokaler kontakta Carina Eriksson, carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Program 22 januari – 09 februari 2018

22 januari 

Yttre konferensrummet – kl: 10.00 – 17.00 Inter.reg Europa, Region Västerbotten

23 januari

Oskars rummet – kl: 09.00-12.00 Mediaseminarium, Redcarpet media, CNN & Region Västerbotten

Program Invigning av Västerbotten på Grand Hôtel 2018

Opening of the 2018 Västerbotten Weeks at Grand Hôtel

24 januari:  

Blasierummet – kl 09.00-12.00 och kl 13.00-17.00, Storumans kommun

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl 13.00-17.00, Storumans kommun

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 ochkl 13.00-17.00, Storumans kommun

Hanna Winges rum kl: 13.00 – 15.00 Hong Kong Chamber of Commerce

25 januari: 

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och  kl: 13.00-17.00, Storumans kommun

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00, Storumans kommun

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00, Storumans kommun

29 januari:

Blasierummet –  kl: 13.00-17.00, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Mårten Winges rum – kl: 13.00-17.00, Handelshögskolan vid Umeå universitet

30 januari:

Blasierummet –  kl: 13.00-17.00, Sveriges Åkeriföretag

Mårten Winges rum – kl: 13.00-17.00, Skellefteåkraft

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00,ValiWeb

31 januari:

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00 Bioekonomi – regioner i samverkan

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00, Skellefteåkraft

Stockholm, Länsstyrelsen i Västerbotten

1 februari

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00, Biotech Umeå Investment

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00, Biotech Umeå Investment

Scholanderska rummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00, Biotech Umeå Investment

Stockholm, Skogstekniska Klustret

2 februari:

Stockholm, Länsstyrelsen Västerbotten / Trästad

– kl: 09.00-12.00, Skogstekniska klustret

6 februari:

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00, Uminova Innovation/North Sweden Cleantech,

Stockholm, Umeå Universitet / Kunskapsnoden Program Kunskapsnoden

Stockholm, Arctic Västerbotten – small and large communities in flux

7 februari:

Berlin, kl: 10.00 – 16.00, Node Pole

8 februari:

Blasierummet – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00, Tobaksfri duo

Mårten Winges rum – kl: 09.00-12.00 och kl: 13.00-17.00, Tobaksfri duo