8 februari, 2015

Digitala lösningar är nutid och framtid för ökad trygghet i hemmet

Region Västerbotten arrangerade tillsammans med Telia Healthcare seminariet Digitala tjänster i hemmet inom…