13 december, 2012

Kluster, kompetens och konkurrenskraft

Den 24 januari  genomför Skogstekniska klustret ett intressant seminarium om…