29 januari, 2013

Kunskapsnoden – Umeå universitets mötesplats för samverkan och dialog

Det är för sextonde året som Umeå universitet bjuder in…