Västerbotten Grandpris 2018

Västerbotten Grandpris är en utmärkelse som årligen delas ut av Region Västerbotten.
Vinnaren presenteras vid Västerbotten på Grand Hôtel den 23 januari 2018.

Västerbotten Grandpris, som delas ut för sjätte året i rad och har instiftas för att uppmärksamma en person, organisation, eller ett företag från länet som genom sitt sätt att agera attraherat människor från världens alla hörn.

Nomineras kan exempelvis personer, organisationer, eller företag som erbjuder unika produkter, tjänster och evenemang som baseras på ekonomisk och hållbar utveckling genom samverkan, kunskap och innovation. Västerbotten är ett utvecklingskraftigt län som har mycket att erbjuda både på nationell och internationell nivå; till exempel inom forskning, design, kultur, upplevelseindustri, innovationer, och kreativa näringar.

Vinnaren av Västerbotten Grandpris 2018 tilldelas en prissumma på 30 000 kr.

Sista nomineringsdag är den 23 november 2017.


Här är vinnaren till Grandpris 2017

Här är vinnaren till Grandpris 2016

Här är vinnarna till Grandpris 2015

 

Maronga Furaha

Ansvarig för Marongas Hörna

I Bureå utanför Skellefteå driver Maronga Furaha ”Marongas hörna”, en mötesplats för nyanlända, utsatta och pratsugna som vill träffas i en trygg miljö. Verksamheten, som är kostnadsfri för besökare, samlar även in gåvor som kan gå vidare till nyanlända i behov av kläder, möbler, leksaker m.m. Marongas hörna är ett bra exempel på hur möten mellan människor med olika bakgrunder, erfarenheter och språk kan leda till utveckling, nya idéer och framtidstro. Maronga Furaha driver Marongas hörna sedan 2013 i samverkan med studieförbundet Bilda.

Maronga-till-webben

Ellinor Ädelroth

Läkare och projektledare för ”Survivors of Sexual Violence”

Ellinor Ädelroth, från Lycksele, är professorn, prefekten och överläkaren som engagerat sig starkt för Afrika och människorna där. Hon har undervisat och praktiserat medicin i Kongo och lever efter filosofin ” Vi har skyldighet att dela med oss av det vi kan, både när det gäller kunskap, materiella ting och annat”. Sedan den 1 januari 2014 är hon projektledare för projektet ”Survivors of Sexual Violence”. Genom detta projekt ges vård till patienter som överlevt grovt sexuellt våld eller har andra svåra gynekologiska besvär exempelvis på grund av förlossningsskador.

Ellinor Ädelroth har visat att språk och kulturskillnader inte är ett hinder för att sprida kunskap och skapa en bättre tillvaro för människor.

Ellinor-till-webben

 

 


140119-Krister02_low

Västerbotten Grandpris: Temat 2014 är Kulturdriven tillväxt.  Priset, som delas ut tredje året i rad, är ett motiv för Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten att uppmärksamma en person, organisation, eller ett företag från länet som genom sitt sätt att agera har lockat eller tagit tillvara talang till Västerbotten. Det kan till exempel handla om ett företag som har vågat nyanställa personer med kompetenser och erfarenheter som skiljer sig från vad som anses norm, eller kanske mest lämpligt. Stipendiesumman är 30 000 kronor.

————————

Vinnare av 2014 års Västerbotten Grandpris på temat Kulturdriven tillväxt är entreprenören och näringslivsprofilen Krister Olsson, ägare till Balticgruppen i Umeå. 

 Kulturen är den viktigaste kraften för människans och samhällets utveckling och som entreprenör har man ansvar att bidra till utvecklingen i det samhälle där man verkar, säger Krister Olsson, ägare till Balticgruppen och årets prisvinnare till Västerbotten Grand Pris.

–  Årets pristagare har lyckats med att bygga en atmosfär som attraherar talanger, idéer och kapital till Västerbotten vilket är de bästa förutsättningarna för morgondagens ekonomi – tankens ekonomi, säger regionråd Erik Bergkvist (S).

–  Krister Olsson är en driven företagare och entreprenör som, förutom att nå stor framgång i sitt mångsidiga företagande, också regelbundet starkt bidragit till staden Umeås och länets utveckling. Detta bland annat genom investeringar och donationer som bland annat skapat nya mötesplatser, arbetstillfällen för ungdomar, samt utbildnings- och forskningsresurser på Umeå universitet, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län.

Prisutdelningen ägde rum vid invigningen av Västerbottensveckorna på Grand Hôtel, måndag den 20 januari 2013. Krister Olsson tilldelades 30 000 kronor som kommer att återföras till kulturen i någon form.

Juryns motivering: Entreprenören Krister Olsson har under många år gjort målmedvetna och strategiska satsningar inom området kulturdriven tillväxt. Krister Olsson ser kulturens värde för samhällets utveckling och har genom generösa insatser inom såväl kultur, mat, sport och forskning gjort stor nytta för Umeå, Västerbotten och norra Sverige.